NOWO STER

Nowoczesne sterowniki seryjne, zamówienia indywidualne

Generator srebra koloidalnego GSK-3

Jest to najbardziej zaawansowany generator z trzech prezentowanych. Na polskim, a nawet światowym rynku nie ma równie zaawansowanego generatora (o podobnych możliwościach) przeznaczonego do wytwarzania srebra koloidalnego w warunkach domowych. Posiada on szereg funkcji przydatnych osobom zorientowanym w produkcji srebra koloidalnego. Przy użyciu tej wytwornicy można lepiej poznać proces wytwarzania srebra koloidalnego.

Generator srebra koloidalnego GSK-3 jest najbardziej zaawansowanym sterownikiem generatora mikroprocesorowego srebra koloidalnego. Posiada czytelny wyświetlacz LCD. Pokazywane są pomiary prądu i napięcia koloidu, ustawiany czas procesu, próg napięcia koloidu wyłączenia procesu i wiele innych przydatnych funkcji. Wytwornica przeznaczona głównie dla osób zorientowanych w SK i/lub z większym budżetem. Prezentowana wytwornica srebra koloidalnego jest to jedna z najbardziej zaawansowanych mikroprocesorowych generatorów srebra koloidalnego. Jeżeli chcesz mieć kontrolę nad procesem, widzieć pomiary, zachowanie procesu itp. to ta wytwornica srebra koloidalnego jest dla ciebie.

Sterownik generatora, wytwornicy srebra koloidalnego z automatycznym ograniczeniem prądu, zmianą polaryzacji srebrnych elektrod, zabezpieczeniem przed zwarciem na wyjściu oraz z funkcją końca procesu od stężenia. Prosty w użyciu. Wystarczy podłączyć i już działa. Do zestawu kup wodę destylowaną lub demineralizowaną i już można wytwarzać we własnym zakresie srebro koloidalne wysokiej jakości. Bardzo łatwe ustawianie docelowego stężenia SK. Prezentowany sterownik jest głównie dla osób zorientowanych w SK (srebro koloidalne).

Ta wersja wytwornicy jest dość zaawansowana i jeżeli nie czujesz się na siłach itp. to wybierz z oferty firmy wersje prostsze.

Cennik

Co wyróżnia ten generator srebra koloidalnego?

 • Duży czytelny wyświetlacz LCD o 4 liniach i 20 znakach na linię
 • Automatyczna w pełni elektroniczna (nie przekaźnikowa) zmiana polaryzacji srebrnych elektrod z ustawianym czasem przełączania polaryzacji. Zmiana polaryzacji w małych naczyniach zastępuje między innymi mieszanie mechaniczne. W większych naczyniach zalecane dodatkowo mieszanie mechaniczne lub konwekcyjne (podgrzewanie).
 • Automatycznie podniesienie napięcia podawane na elektrody (powyżej 20V) dla małego stężenia
 • Automatyczne obniżenie napięcia podawanego na elektrody przy ograniczeniu prądowym nawet do kilu woltów
 • Automatyczne ograniczenie prądu procesu na poziomie ok. 1,3mA
 • Ustawiany timer procesu Ustawiany próg końcowy napięcia procesu
 • Ustawiany alarm początkowego progu prądu procesu
 • Ustawiany alarm dźwiękowy automatycznego końca procesu (od timera lub napięcia progowego elektrod)
 • Historia procesu do 200 pomiarów prądu i napięcia koloidu z ustawianym czasem zapisu
 • Regulacja jasności LCD
 • Wyjście do opcjonalnego układu mieszania (mieszadło mechaniczne, podgrzewacze (termiczne), układy wibracyjne) na 12V i prądzie maks 2A. Na małych, wąskich i wysokich naczyń do ok. 200ml nie potrzeba układu mieszania.

Cechy układu generatora srebra koloidalnego

 • zasilanie 12V DC (napięcia stałego z akumulatorków, baterii, zasilacza sieciowego itp. pobór prądu 20mA do 50mA (w zależności od ustawionej jasności LCD)
 • zaimplementowane ograniczenie prądowe prądu koloidu na poziomie ok. 1,3mA
 • automatyczny pomiar prądu koloidu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w mA
 • automatyczny pomiar napięcia koloidu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla napięcia =10V
 • pomiar aktualnego napięcia zasilania
 • ustawiany timer końca procesu w zakresie 1-250 minut ze skokiem co 1m
 • ustawiany czas zmiany polaryzacji srebrnych elektrod w zakresie 5-250 sekund ze skokiem co 1s
 • ustawiany próg wyłączenia od spadku napięcia koloidu do zadanej wartości w zakresie 0,1-25 woltów ze skokiem co 0,1V
 • ustawiany alarm dźwiękowy z komunikatem początkowego prądu wody w celu ogólnej weryfikacji stężenia jonów ppm w zakresie 0,1-0,9 mili amperów ze skokiem co 0,1mA
 • ustawiany czas zapisu historii pomiarów prądu i napięcia koloidu w zakresie 1 do 9 minut ze skokiem co 1m. Pomiary zapisywane do 200 komórek pamięci. Zatem historia pomiarów może obejmować od 200 do 1800 minut wstecz
 • regulacja jasności LCD - 10 poziomów
 • możliwość włączenia i ustawienia alarmu dźwiękowego buzzera zakończenia procesu (od timera lub napięcia progowego koloidu) w zakresie 6 poziomów długości brzęczenia w okresie ok. 8 sekund
 • wyświetlacz LCD 4x20 z podświetlaniem LED z regulacją kontrastu kolor czarny (na życzenie wersja z niebieskim LCD)
 • wymiary podstawy 8cm na 11cm. Wysokość 2,5cm.
 • Wymiary z obudową ok. 8,3cm na 16,5cm. Wysokość 3,5cm.

Menu ustawień

W sterowniku zastosowano opcję ustawień parametrów. Aby wejść do ustawień naciśnij i puść przycisk P1. Aby przechodzić do kolejny pozycji naciśnij i puść przycisk P1. Aby zmienić ustawienia danej pozycji naciśnij i puść przycisk P2. Aby wyjść z menu należy przejść dwa ekrany ustawień lub nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk P1.

Historia pomiarów

Aby wejść do historii pomiarów należy będąc w ekranie głównym (nie w menu ustawień) nacisnąć i puścić przycisk P2. Poruszanie po historii pomiarów przy użyciu przycisków P1 i P2. Aby wyjść z historii pomiarów należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk P2. Historia pomiarów może być przydatna w celu weryfikacji prądu jak i napięcia elektrolizy koloidu srebra w celu ustawienia optymalnych parametrów dla generatora koloidu srebra.

Zakończenie procesu elektrolizy koloidu srebra

Proces można zakończyć ręczne obserwując prąd koloidu i napięcie koloidu oraz mierzyć co jakiś czas stężenie jonów srebra miernikiem TDS. Jednak prezentowany generator koloidu srebra został tak zaprojektowany aby proces zakończyć automatycznie przy użyciu timera lub zadanego progu napięcia koloidu (można używać dwóch na raz a zakończenie będzie od zadziałania pierwszego dla których zostaną spełnione warunki końca procesu). Z teorii jak i doświadczenia wiadomo, że w przypadku stałego ograniczonego prądu koloidu w przypadku zwiększającego się stężenia jonów srebra musi spadać napięcie koloidu. Po uzyskaniu pewnego ustawionego progu napięcia koloidu proces zostaje przerwany automatycznie. Zostaje odłączone napięcia od elektrod srebrnych. Zamiast progu lub dodatkowo do progu napięcia koloidu można ustawić również timer. Po odliczonym czasie timera (jak czas timera dojdzie do zera) zostaje automatycznie zakończony proces i również odłączone napięcie od srebrnych elektrod. Podczas zakończenia automatycznego procesu elektrolizy koloidu srebra można ustawić alarm dźwiękowy od buzera. Po kilku elektrolizach każdy użytkownik ustali dla siebie odpowiednie parametry itp. dla których proces będzie najbardziej optymalny.

Generator srebra koloidalnego GSK-3 to zestaw składający się z:

 • wytwornicy koloidu srebra (sterownika). Standardowo wysyłana wersja z czarnym tłem LCD. Na życzenie dostępne wersje kolorystyczne z tłem niebieskim lub szarym (patrz zdjęcia poniżej)
 • zasilacza
 • dodatkowej małej obudowy i złącz, przy pomocy których można osadzić srebrne druty. Tak przygotowany moduł można kłaść bezpośrednio na wierzchu wysokiego wąskiego naczynia.

Galeria zdjęć

Zdjęcie z opisem. Kliknij aby powiększyć.
Menu ustawień:
Ekran nr 1 - Linia: 1. Czas timera, 2. Czas zmiany polaryzacji, 3. Próg zakończenia procesu od napięcia elektrod koloidu, 4. Początkowy próg alarmu prądu koloidu (możliwe za duże ppm wody).
Ekran nr 2 - Linia: 1. Poziom jasności LCD, 2. Aktywacja i ustawianie czasu trwania buzzera w okresie ok. 8 sekund, 3. Okres zapisu historii pomiarów, 4. Zerowanie historii pomiarów
Funkcja historii pomiarów:
Sprawdzanie stężenie miernikiem i laserkiem
Sprawdzanie stężenie laserkiem
 
 
 
 
 

Template by TFJ Joomla 3 Templates and template sponsor: Lombard Warszawa.

Na górę strony